In Woord en Beeld

In Woord en Beeld wil een plek zijn waar je even kan stilstaan bij jezelf … in woord en in beeld. Wanneer woorden niet voldoende zijn om uit te drukken wat er in ons leeft, kunnen beelden in al hun vormen daarmee helpen. Ze vullen elkaar perfect aan.

In Woord en Beeld biedt individuele begeleidingen en groepsateliers aan die helpen met:

  • focussen en de gebeurtenissen in je leven een plaats te geven. Ervaringen worden in taal of beeld omgezet en zo bevattelijker gemaakt.
  • afstand nemen van je dagelijkse leven om te evalueren en te kijken waar je staat. De ateliers ‘In woord en beeld’ helpen je om betere beslissingen te nemen en een heldere kijk te krijgen op zaken die in je leven gebeuren.
  • verbinding zoeken en krijgen met jezelf. De ateliers en begeleidingen helpen om via zelfontwikkeling innerlijk te groeien en jezelf beter te leren kennen.
  • het stimuleren van een holistische gezondheid: lichaam en geest zijn één. Kijken naar je levensstijl en alles wat daarbij hoort, kan helpen om in het algemeen je welzijn te verhogen. Voeding, ontspanning, wonen en werken horen daar zeker bij.

De ateliers steunen op kennis uit de wereld van de psychologie, creatieve therapie, de algemene creativiteit en het creatief schrijven. Het gaat hier echter niet om een vorm van therapie, want er is geen therapeutisch kader, alles draait om persoonlijke ontwikkeling. Je kan de ateliers wel volgen in samenwerking met een therapeut of ter aanvulling van voor een lopende therapie.

De individuele begeleidingen steunen op kennis uit de natuurlijke, holistische gezondheidszorg, voetreflexologie en de creatieve therapie. Hier gaat het om het volgen van een individueel traject dat in samenwerking kan met een psycholoog of arts. Het gaat om het ondersteunen van je gezondheid en het verbeteren van je algemeen welzijn op psychologisch en fysiek vlak.

Het werken in woord en beeld vraagt geen kunstige of ‘creatieve’ vaardigheden, enkel het verlangen om je innerlijke criticus uit te schakelen, jezelf echt te leren kennen en los te laten.

De belangrijkste waarden die hier worden gehanteerd zijn: vrijheid, vertrouwelijkheid en respect.